Čo sa ešte vynechalo alebo zmenilo?
Nutnosť vedieť o Imanuelovi


Samozrejme, vynechaných slov, viet a celých odsekov bolo oveľa viac a všetko je dôležité, ale tu budú spomenuté len dve dôležité témy, aby hľadajúci videl naliehavosť a tiež dnešnú aktuálnosť toho, čo sa nedostalo do nových vydaní prednášok od Abdrushina, alebo čo sa zmenilo.

V ďalšom texte uvádzam viaceré vynechané úryvky a niektoré z toho vyplývajúce otázky.

Z pohľadu, že Slovo Posolstva je čin a každé jeho slovo sa naplní, skúsme sa dívať aj na niektoré uvedené vety a odseky.

Nutnosť vedieť o ImanueloviÚryvky z knihy „Poselství doznívá“, z prednášky č.62 „Všemoudrost“, ktoré sa nedostali do 3-dielneho Posolstva Grálu:


„V Božím soudu přináší Boží soudce jen vybavení rozsudků, kterým lidé sami propadli podle zákona Boží moudré prozřetelnosti!

Soudce přináší do tohoto světa sílu vybavení, která je v něm. On je živým zákonem, jest nejsvětější vůlí Boží v osobě: Imanuel!


Jak daleko vzdálen jeví se lidský duch od chtění k vzestupu, když myslí, že pro něj jest zcela lhostejné, ví-li o Imanueli nebo ne. Vždyť se přece o něm dosud nic nemluvilo! A jiného důvodu přece nemají k tomu, aby se s obvyklou tupostí uzavírali vůči zjevení o něm a o nynějším obratu světů, místo aby vše s radostí a vděčně přijali!

Já vám však říkám: Lidé budou nyní Bohem donuceni, aby to přijali, protože jinak nemohou více duchovně stoupat. Oni musí o tom vědět. –


Tak přichází v nastávajícím velikém obratu světů bezpodmínečná nutnost rozšíření vědění až k bytí Imanuele, v němž se tento obrat nyní naplňuje!

Lidský duch musí se nyní povznésti vzhůru až k vědění o něm, nebo zůstane stát, což je totéž, jako nastávající rozklad v nepotřebnosti, vyplývající z nečinné přezrálosti stojícího lidského ducha, který už nedovede správně použít přicházející síly Světla. Tak stane se mu zkázou to, co mu mohlo býti pomocí, jako každá falešně použitá energie.

Proto musíte nyní vědět o Imanuelovi; neboť čas pro vás již nadešel!

Kdo toto nové Boží zjevení chce i nadále přezírat, ten nesmí více zůstat ve stvoření a bude vymazán z knihy života. Tak to chce Bůh!


Tisíce jazyků bude nyní na zemi rozvázáno, aby Imanuele zvěstovaly mezi všemi národy tak, jako byl již zástupy andělů zvěstován celému stvoření, neboť on jest vůle Boha Otce.“


Nasledujúci text sa nenachádza nielen v prerobenom 3-dielnom Posolstve, ale bol vynechaný aj v rovnomennej prednáške, ktorá je uvedená v spise „Napomenutia“:

Bůh však ve svatém hněvu požaduje nyní: Lidstvo, dal jsem ti kdysi schopnost poznati všechno, co přichází z mého Světla! Nuže, poznej mého Syna, nebo budeš jako lidství nehodné a Světlu nepřátelské odsouzeno a zavrženo!

Co to znamená, prožijete vy sami a velmi brzy! A bude-li se lidstvo ptát podle svého způsobu, pak mu Bůh dá tentokrát odpověď svým všemohoucím způsobem!

A všechna směšná domýšlivost těchto pozemských lidí zhroutí se jako hromádka prachu.

Děkujte Pánu, jestliže vám pomáhá svými ranami, které ve zvratném působení musí i na vás dopadnouti. Modlete se a buďte připraveni v hodině lidské bídy zvěstovat to Slovo, které já jsem vám dal!

Na začiatok stránky