Poselství Grálu z r.1932 a 1940, pôvodné, Veľké vydanie (v češtine, vydavateľstvo Hlas Zlín)


O tom, ako sa Posolstvo Grálu dostalo k nám (do bývalého Československa), písal vo svojich spomienkach jeho spoluprekladateľ, pán Josef Kovář.

Český preklad nemeckého originálu veľkého vydania Posolstva Grálu vyšiel v r.1932, vo vydavateľstve Hlas, pod názvom „Ve Světle Pravdy – Nové Poselství Grálu“ .

Nie je medzi čitateľmi Posolstva tajnosťou, že skôr, než to išlo do tlače, dal si Abdrushin tento preklad overiť.

Najprv si dal overiť slovný preklad na katedre bohemistiky na jednej viedenskej univerzite, nakoľko Abdrushin po česky nevedel. Po kladnej odozve si on sám overil, aké vyžarovanie má tento preklad, sedel v jednej miestnosti, kým pri pootvorených dverách v druhej miestnosti sedela a čítala Posolstvo Grálu v češtine jedna pani, až Abdrushin usúdil, že tento preklad je v poriadku.

Istý čas bol na svete len nemecký originál Posolstva Grálu a jeho český preklad. Ostatné preklady nasledovali až potom. Vzhľadom k tomu, že Abdrushin vedel perfektne anglicky, aj francúzsky, ako aj iné jazyky, nebolo potrebné iné preklady takým istým spôsobom overovať ako český z vydavateľstva Hlas.

Dozvedel som sa, že jedna z najväčších skupín čitateľov Posolstva Grálu v Československu bola sústredená v Lidiciach. Vieme, ako to tam počas nemeckej okupácie dopadlo.

Ďalšia zaujímavosť bola, že v určitom období 30-tych rokov minulého storočia, keď už bolo Posolstvo preložené do viacerých jazykov, bolo v bývalom Československu viac čitateľov Posolstva Grálu než v ostatnom svete dokopy. Aj toto už vtedy čosi naznačovalo.

Na začiatok stránky