Posledné prednášky a odpovede na otázky od Abdruschina (2004) - pôvodné, nezmenené


Ku knihe Posledných prednášok a odpovedí na otázky od Abdruschina treba poznamenať, že sú v nej uvedené jeho odpovede na všetky otázky, ktoré boli postupne uverejňované iba v časopisoch „Gralsblätter“ (Listy Grálu), „der Ruf“ (Volanie) a „die Stimme“ (Hlas). Do takejto knižnej podoby boli usporiadané po prvýkrát, či už v nemeckej alebo slovenskej verzii; to znamená, že za života Abdrushina na Zemi neboli takto nikdy vydané.

Na začiatok stránky