Napomenutia


Kniha varovných Napomenutí vznikla takisto po 2.svetovej vojne, takže ani túto knihu nevydal osobne Abdrushin, hoci sú v nej len jeho prednášky.

Je tam 22 prednášok, z toho 19 bolo pôvodne v Doznievaniach k Posolstvu Grálu (resp. Poselství doznívá) a 3 z nich boli dovtedy nezaradené (Zborník nezaradených prednášok).

Treba však poznamenať, že aj keď vo väčšine z týchto prednášok sa ich názov nezmenil, boli v niektorých z nich urobené dodatočné zmeny, takže nie všetky prednášky v Napomenutiach sú totožné čo do obsahu s pôvodným ich predvojnovým znením.

A ešte jednu poznámku k Napomenutiam je nutné uviesť:

Prednášky z Napomenutí nie sú verejnosti voľne dostupné, predávajú sa jedine tým čitateľom Posolstva Grálu (hlavne 3-dielneho), ktorí sú spečatení.


Ermahnungen (Napomenutia)


Napomenutí - český preklad

Obsah
Na začiatok stránky