4-dielne povojnové Posolstvo Grálu


Pre určité doplnenie diania po odchode Abdrushina zo Zeme by som rád upozornil aj na jednu osobitnú povojnovú verziu jeho prednášok – 4-zväzkové Posolstvo Grálu, ktoré bolo nájdené v jednej prešovskej knižnici.

Citujem z propagačného oznamu, uvedeného za obsahom knihy:

Poselství Grálu od Abd-ru-shina, III.vydání, vyšlo ve 4 svazcích a to:

1. Varovná napomenutí, cyklostylované, vázané;

2. Ve Světle Pravdy, I.díl, tištěný, vázaný;

3. Ve Světle Pravdy, II.díl, tištěný, vázaný;

4. Ve Světle Pravdy, III.díl, tištěný, vázaný;

Koniec citátu.

Závažná zmena je tu v tom, že prednášky, ktoré Abdrushin zaradil do Doznievaní k Posolstvu Grálu, zaradil ktosi po vojne na prvé miesto, ešte pred vlastnými prednáškami už vtedy zmeneného a prerobeného 3-dielneho Posolstva Grálu.

A došlo ešte k jednej ďalšej zmene – v Napomenutiach sa v tomto prípade neuvádzalo 22 prednášok, ako to bolo tesne po vojne, alebo je to aj dnes, ale bolo ich vtedy len 21.

Na začiatok stránky