Odpovede na otázky od Abdrushina


Knižná podoba Odpovedí na otázky od Abdrushina, ktorá sa dnes verejne predáva v kníhkupectvách, nie je kompletná.

Všetky otázky a odpovede Abdrushina boli postupom času zverejňované iba v časopisoch „Gralsblätter“ (Listy Grálu), „der Ruf“ (Volanie) a „die Stimme“ (Hlas). Nikde inde ich Abdrushin počas života na Zemi neuvádzal.

V časopise Listy Grálu Séria I zošit 1 nebola žiadna Abdrusinova odpoveď na otázky. V ostatných zošitoch Série I zošity 2 až 7 sa už odpovede na otázky nachádzali. V Listoch Grálu Séria II, ktoré začali vychádzať v prvej polovici r.1927, sa nachádzali odpovede na otázky od Abdrushina iba v zošitoch 3, 4 a 5. V zošitoch 1, 2 a v zošitoch 6, 7 (z r. 1930) uviedol Abdrushin len prednášky.

Medzitým v druhej polovici r.1927 začal Abdrushin zverejňovať ďalšie svoje prednášky a odpovede na otázky v časopise „Der Ruf“ (Volanie) až do roku 1929.

Niektoré z odpovedí na otázky boli neskôr zaradené do veľkého vydania Posolstva Grálu (1931).

V mesačníku „die Stimme“ (Hlas) z r.1937 uverejňoval Abdrushin posledné svoje odpovede na otázky čitateľov.


V dnešnej dobe sa kompletná zbierka jeho odpovedí na všetky otázky nachádza v knihe „Die letzten Vorträge an die Öffentlichkeit von Abdruschin und Fragenbeantwortungen“, vydanej vydavateľstvom Edition Bernhardt vo Švajčiarsku.

V roku 2004 vyšla kniha „Posledné prednášky pre verejnosť od Abdruschina a Odpovede na otázky“, ktorá je práve slovenským prekladom tohto nemeckého originálu.

Prednášky, ktoré sú uvedené v týchto knihách, vznikli v poslednom roku aktívneho pôsobenia Abdrushina na Zemi – v r.1937.

Žiaľ, v marci 1938 obsadili nemecké vojská Horu na Vomperbergu a Abdrushina vzali do väzenia. Keď bol z neho prepustený, mal úplne zakázané vykonávať akúkoľvek spisovateľskú činnosť. Bol pod neustálou kontrolou nemeckých úradov a gestapa.

Ako sa Abdrushin vyjadril už v roku 1927 v časopise der Ruf, dočkáme sa niektorých odpovedí a podrobnejších vysvetlení až po Prvej veľkej očiste, viď. časť odpovede na otázku:

„Príde odpoveď na všetky zaslané otázky?“:

„Posolstvo musí byť brané prirodzene od prvej až po poslednú prednášku ako celok, inak nie je možné ho pochopiť. K tomu však patrí trvalé namáhanie a duchovná usilovnosť. Doteraz je dané len to najnutnejšie, nakoľko čas nezadržateľne súri dozvedieť sa len to najpotrebnejšie. Nenecháva priestor na nepotrebné zastavenia.

Z tohto dôvodu musia niektoré otázky ostať nepovšimnuté. Budú zodpovedané až po prvej veľkej očiste, ešte s mnohými inými podrobnejšími vysvetleniami.“


Fragenbeantwortungen - pôvodné nemecké vydanie [pre zväčšenie kliknite na obrázok]


Fragenbeantwortungen - prerobené nemecké vydanie [pre zväčšenie kliknite na obrázok]Odpovede na otázky - preklad prerobeného nemeckého vydania [pre zväčšenie kliknite na obrázok]Odpovede na otázky - preklad pôvodného nemeckého vydania [pre zväčšenie kliknite na obrázok]


Na začiatok stránky