Sborník nezařazených přednášek (v češtine, vydavateľstvo Hlas Zlín) a Výňatky a dodatky


Kniha „Sborník nezařazených přednášek od Abdrushina“ vyšla v roku 1997 vo vydavateľstve Hlas. Boli v nej uvedené tie prednášky, ktoré sa nedostali ani do Poselství Grálu, ani do Poselství doznívá.

Vydavateľstvo Hlas Zlín v predhovore pripojilo pokyn čitateľom, aby k zborníku pristupovali zásadne po predchádzajúcom prijatí Posolstva (tu je mienené pôvodné Posolstvo Grálu, veľké vydanie) s túžbou prijať to, čo Abdrushin chcel ľuďom oznámiť.

Medzi čitateľmi Posolstva Grálu sa rozmnožovali aj iné prednášky a prehlásenia od Abdrushina.

V roku 1937 Abdrushin napísal dovtedy nezaradené prednášky, ktoré (v tomto prípade sa dá už len domnievať) možno aj s inými mali byť podľa pôvodných zámerov autora zaradené do ďalších zväzkov „Doznievaní“. Žiaľ, už k tomu nedošlo.

A tak sa dnes nachádzajú viaceré nezaradené (niekedy nekompletné) prednášky v rôznych dodatkoch a výňatkoch, v ktorých však nie vždy sú zoradené chronologicky podľa toho, ako postupne vznikali.


Na začiatok stránky