Záver


V závere by som chcel ako balzam a povzbudenie pre všetkých ľudí dobrého chcenia, ktorí dnes prechádzajú ťažkým obdobím súdu, uviesť niekoľko úryvkov z Abdrushinových pôvodných, neprerobených prednášok.

Z prednášky „Letnice“ (1932):

Činy a konání lidstva musí jíti po těch cestách, které jsou určeny chtěním nejsilnější části lidstva.“

Vynára sa otázka:

Kde sa nachádza najsilnejšia časť ľudstva?

Odpovede (okrem iného) nájdeme:

V prednáške „Brána se otevírá“:

Dokud stojíte pevně a s jistotou vystupujete, pokud jste určití a jednomyslní ve své řeči, se vší zdvořilostí zralého ducha, pak je v každé době vítězství při vás, na každém místě! Neboť nic nemůže se postaviti proti vám, když Bůh sám se svou všemohoucností je při vás, protože jednáte podle Jeho vůle!“

V prednáške „Zející rána“:

„Vy sloužíte Bohu svým chtěním, svými činy a Bůh jest s vámi, stojíte-li pevně v Jeho vůli a nestavíte-li mezi to vůli svou! A kdyby se všechny mocnosti této země proti vám spojily, nic nepořídí, pokud vy následujete a provádíte to, co vám určuje vůle Boží.“
<< späť na stránku www.duchovnapremena.sk

Na začiatok stránky