Nachklänge zur Gralsbotschaft 1, 2 (Doznievania k Posolstvu Grálu 1, 2)


Už samotný názov „Nachklänge zur Gralsbotschaft“ („Doznievania k Posolstvu Grálu“) znamená, že išlo o doznievania k niečomu, takže Posolstvo Grálu je tu jasne označené ako základ a to, čo prichádzalo neskôr, boli doznievania k nemu! Úplne jasne a jednoznačne pomenované a oddelené.

Ďalej tento názov znamená, že tu nešlo len o jedno doznievanie, výraz „doznievania“ je v množnom čísle, takže ich malo byť viac než jedno.

Podľa informácií, ktoré som počas rokov obdržal, „Doznievaní k Posolstvu Grálu“ malo byť osem. Žiaľ, vyšli len dve. Nestalo sa tak kvôli autorovi, ale kvôli nám, ľuďom. Mohli sme dostať viac, musíme však byť vďační aj za to, čo máme. Je to naša vina, že to teraz máme ťažšie.

Prednášky, ktoré vznikali od roku 1932, boli zaradené do knihy „Nachklänge zur Gralsbotschaft 1“ („Doznievania k Posolstvu Grálu 1“), ktorá v nemeckom origináli vyšla v roku 1934.

Jej druhý diel, kam boli zaradené ďalšie Abdrushinove prednášky, už knižne nevyšiel, ale bolo to tlačené a šírené v menších zošitoch. Dnešná knižná podoba „Nachklänge zur Gralsbotschaft 2“ vyšla vo švajčiarskom vydavateľstve Edition Bernhardt, aby to bolo možné čítať v jednom celku.

Nachklänge zur Gralsbotschaft 1
Nachklänge zur Gralsbotschaft 2

Na začiatok stránky