Poselství doznívá
(v češtine, vydavateľstvo Hlas Zlín)


V rokoch 1932 až 1937 vychádzali vo vydavateľstve Hlas prednášky od Abdrushina na území bývalého Československa v zošitových vydaniach, pod názvom „Poselství doznívá“.

Vydavateľstvo Hlas v predhovore dáva na vedomie čitateľovi Abdrushinovo stanovisko, že tieto prednášky sú určené pre tých, ktorí prijali jeho Posolstvo. Myslelo sa tým samozrejme Posolstvo Grálu, veľké vydanie z roku 1932 (nemecký originál Gralsbotschaft z r.1931).

Jediná zmena dnešnej knižnej podoby „Poselství doznívá“ v porovnaní s predvojnovými zošitovými vydaniami spočíva v tom, že súčasná verzia vyšla v jednej väzbe – v jednej knihe. Inak nedošlo v týchto prednáškach k žiadnej zmene, čo sa týka ich poradia alebo ich obsahu. Zostali dodnes v pôvodnom znení, presne také isté, ako boli v 30-tych rokoch minulého storočia – za života Abdrushina na Zemi.

Na začiatok stránky