Gralsblätter (Listy Grálu) 1923-1927 a 1930


Vo všetkých pôvodných časopisoch („Gralsblätter“, „der Ruf“, „die Stimme“) sa uverejňovali nielen prednášky a odpovede na otázky od Abdrushina, ale prispievali tam svojimi úvahami a inou tvorbou aj ľudia z jeho blízkeho okolia. Ďalej sa tam uvádzali rôzne oznamy vydavateľstva.

Abdrushin vedel, čo sa ide zverejniť v týchto periodikách, takže nedostalo sa tam nič také, čo by on vopred neschválil.


Gralsblätter (Listy Grálu) 1923-1927 a 1930


V prvých rokoch svojho verejného pôsobenia Abdrushin uverejňoval svoje prednášky iba v Listoch Grálu („Gralsblätter“), vtedy ešte žiadne Posolstvo Grálu ako kniha nebolo.

Listy Grálu, séria I. vychádzali v rokoch 1923 – 1926, kedy vyšlo prvé, tzv. malé, ľudové, fialové vydanie Posolstva Grálu.

V roku 1927 zverejňoval Abdruschin ďalšie svoje prednášky a odpovede na otázky najprv v Listoch Grálu Séria II zošity 1-5, potom v časopise Der Ruf a v roku 1930 opať v Listoch Grálu séria II zošity 6-7.

Na úvodnej obálke Listov Grálu séria I sa pod nadpisom „Gralsblätter“ nachádzal text „Gesammelte Vorträge von Abdruschin“ („Sústredené prednášky od Abdruschina“). V sérii II sa pod nadpisom „Gralsblätter“ nachádzal už iný text: „Neue Gralsbotschaft von Abdruschin“ („Nové Posolstvo Grálu od Abdruschina“). Znak nakladateľstva (písmeno „A“ a had v kruhu), ktorého chcený zmysel bol, že sa nakladateľstvo snaží sprostredkovať všetko od alfa až po omega duchovného poznania, sa po prvýkrát objavil na obálke fialového Posolstva Grálu z r. 1926 a až potom na obálke Listov Grálu v sérii II. V sérii I boli na obálke postupne iné dva znaky.


Na jednu zvláštnosť by som na tomto mieste chcel ešte upozorniť. Odpovede na otázky, ktoré z toho vyplynú, si už každý musí vo svojom snažení nájsť sám.

Hneď, úplne v prvom čísle časopisu Gralsblätter z r. 1923 je ako prvá zaradená prednáška s názvom „Neue Ausblicke (Nové výhľady)“, kde okrem iného spomína pisateľ, podpísaný iniciálkami R.E., dve sestry: „Sestru s požehnanými rukami“ a „Hviezdnu sestru“. V druhej prednáške „Ein Kranz von Helfern (Venec pomocníkov)“, ktorá nie je na konci podpísaná nikým, sa píše takisto o tých istých dvoch „sestrách“.

Obidve tieto prednášky sa v dnešnej dobe nachádzajú v Dodatkoch a výňatkoch od Abdrushina (tam sú prednášky úplne rozhádzané, nie sú vôbec zoradené chronologicky), hoci v Listoch Grálu z r. 1923 ani v jednej z týchto dvoch prednášok nie je na ich konci uvedené meno Abdruschina ako ich autora, presne tak ako je to uvedené v ďalších jeho prednáškach.

Niekto tvrdí, že to napísal Abdruschin, niekto že nie. Nemá zmysel to tu rozoberať, v každom prípade tie prvé Listy Grálu a tie dve úplne prvé prednášky v nich minimálne schvaľoval on sám, takže aj tie texty o „sestrách“ musel vidieť.

Pisateľ prvej prednášky, podpísaný iniciálkami R.E., napísal o „Hviezdnej sestre“ v nemčine doslovne: „Also auch diese Sternen-Schwester müßte einmal von sich reden machen, wenn auch ungewollt. So etwas bleibt nicht für die Dauer verborgen.“

V českom preklade čítame: „Tedy také tato „hvězdná sestra“ musí o sobě dát vědět, i když nechtěně. Něco takového nemůže zůstat skryto.“

Aj začiatočník v nemčine vie, že sa v prvej vete úplne vynechal preklad slova „einmal“, čo v tomto prípade značí „raz“ alebo „niekedy“. Navyše v češtine je v tejto vete uvedené slovné spojenie „musí dať o sebe vedieť“, avšak v nemeckom origináli je uvedené „bude o sebe hovoriť“. Ani v druhej vete nie je vôbec preložené slovné spojenie „für die Dauer“, čo sa môže voľne preložiť „natrvalo“. Navyše v českom preklade je uvedené spojenie „nemůže zůstat skryto“, avšak v nemeckom origináli je tam jednoduchý oznam, že to „natrvalo nezostane ukryté“.

Informácie o Hviezdnej sestre sa nám doplnili a upresnili, správne by to teda malo vyznieť takto:

„Takže aj táto Hviezdna sestra by musela raz (niekedy) o sebe hovoriť, aj keď nechcene. Niečo také nezostane natrvalo ukryté.“

A otázky sa vynárajú:

Čo nám má povedať ten fakt, že hneď v prvom čísle Listov Grálu z roku 1923, v samotnom úvode, v prvých dvoch textoch, skôr než Abdrushin uviedol svoju prednášku „Čo hľadáte?“, ktorá sa nachádza ako prvá vo všetkých vydaniach jeho Posolstva Grálu, sa hovorí o objavených proroctvách o pomocníkoch – o dvoch „sestrách“?

Prečo úplne prvé Listy Grálu Zošit 1 nezačali napr. prednáškou „Čo hľadáte?“ Ak sa nie náhodou začalo čímsi iným, kto teda mali byť tie dve „sestry“? A akú úlohu mali niekedy raz zohrávať?

Nakoľko „Sestru s požehnanými rukami“ zrejme nie je ťažké pre čitateľa Posolstva Grálu spoznať, záujem sa presúva na spoznanie „Hviezdnej sestry“.

Prečo a ako musela, aj keď nechcene, raz (niekedy) o sebe hovoriť „Hviezdna sestra“? A kedy to „raz“, či „niekedy“ malo nastať, keď podľa vyjadrenia pisateľa prednášky (R.E.) spomínané objavené proroctvá o pomocníkoch nám mali dávať istejší smer?

Pre objektívnosť treba uviesť, že po vydaní fialového Posolstva Grálu v r. 1926, počnúc Listami Grálu, séria II, zošit 3.-5., sa spomínali predchádzajúce Listy Grálu, séria I, iba od zošitu 2; Listy Grálu, séria I, zošiť 1, akoby ani neboli vyšli, hoci aj tam sa nachádzali prvé Abdrushinove prednášky (pozn.: nie všetky ich vtedajšie názvy boli v tom istom znení aj neskôr v Posolstve použité). Prečo sa teda už neskôr v ponuke neuvádzali úplne prvé Listy Grálu, séria I, zošit 1, naozaj neviem.

V týchto súvislostiach mi však znejú Abdrushinove slová:

„Pamatujte si: Ani jediné z mých slov se neztratilo!

. . . Proto musel jsem mluvit před lety s postupujícím vývojem a svým Slovem pevně zakotvit vždy nové dění v této hrubohmotnosti. Potřebujete jen v mé řeči rozděliti, co jsem mluvil tvořivě, a co v poučování; snadno rozeznáte tyto dva druhy řeči, kterých jsem užíval a které zcela přesně znáte, jestliže jste se o to snažili.“


Serie I. - Heft 1. [pre zväčšenie kliknite na obrázok]


Serie I. - Heft 2. [pre zväčšenie kliknite na obrázok]Serie I. - Heft 3. [pre zväčšenie kliknite na obrázok]Serie I. - Heft 4. [pre zväčšenie kliknite na obrázok]Serie I. - Heft 5. [pre zväčšenie kliknite na obrázok]Serie I. - Heft 6. [pre zväčšenie kliknite na obrázok]Serie I. - Heft 7. [pre zväčšenie kliknite na obrázok]Serie II. - Heft 1. - 2. [pre zväčšenie kliknite na obrázok]Serie II. - Heft 3. - 5. [pre zväčšenie kliknite na obrázok]Serie II. - Heft 6. - 7. [pre zväčšenie kliknite na obrázok]


Na začiatok stránky