Odpovede na otázky od Abdrushina – povojnové


Knižka odpovedí na otázky od Abdrushina, ako sa dnes verejne predáva, obsahuje nekompletný počet pôvodných odpovedí autora Posolstva Grálu svojim čitateľom.

Navyše, presne podľa rovnakého kľúča, ako je to v 3-dielnom Posolstve či v Napomenutiach, existujú otázky s rovnakým názvom, a predsa je v nich vynechaný pôvodný text, niekde je to aj viac než polovica.

Obsah
Na začiatok stránky