Čo sa ešte vynechalo alebo zmenilo?
Prastvorená kráľovná ženskosti


Samozrejme, vynechaných slov, viet a celých odsekov bolo oveľa viac a všetko je dôležité, ale tu budú spomenuté len dve dôležité témy, aby hľadajúci videl naliehavosť a tiež dnešnú aktuálnosť toho, čo sa nedostalo do nových vydaní prednášok od Abdrushina, alebo čo sa zmenilo.

V ďalšom texte uvádzam viaceré vynechané úryvky a niektoré z toho vyplývajúce otázky.

Z pohľadu, že Slovo Posolstva je čin a každé jeho slovo sa naplní, skúsme sa dívať aj na niektoré uvedené vety a odseky.

Prastvorená kráľovná ženskosti


V prednáške „Budiž Světlo“ sa spomína kráľovná ženskosti, kde na určitom mieste môžeme čítať až tri rôzne verzie, pokiaľ si ako prvý vezmeme český preklad Poselství doznívá, ako druhý nemecký originál Nachklänge zur Gralsbotschaft 1 (či jeho slovenský preklad Doznievania k Posolstvu Grálu 1) a ako tretie 3-dielne prerobené Posolstvo Grálu.

Tri verzie a tri rôzne texty – dokonca ani pôvodný český preklad nie je zhodný s pôvodným nemeckým originálom, čiže v čase života Abdrushina na Zemi, nemali Nemci ani v tomto rovnaký text ako my!

V knihe „Poselství doznívá“ (Hlas Zlín) je text:

„Parsifal je spojen páskou záření s Imanuelem a současně jinou páskou záření s Elisabeth, Prastvořenou královnou ženskosti v čistě duchovním, jako matkou a tvoří tímto spojeným zářením trvalé zakotvení. (Naviac): Elisabeth, vzniklá jako první modrá květina pod ochrannou péčí záře Věčně-Nezměnitelných, Nejstarších v Božské říši a strážců Grálu, jest královnou všeho ženství a bývá proto nazývána také Pramátí. To však nemá nic společného s pozemsky lidským pojmem „matka“.

Pozdější stvoření ...“


V prerobenom 3-dielnom Posolstve Grálu je text:

„Parcifal je spojený zväzkom žiarenia s Imanuelom a zväzkom žiarenia súčasne aj s Elizabeth, kráľovnou ženskosti v Božskom ako matkou, a týmto spojením žiarenia vytvára tak trvalé zakotvenie. (Navyše): Elizabeth poskytla z vyžarovania svojho plášťa prvú sformovanú schránku pre bezbytostné žiariace jadro Parcifala.

Pozdejšie stvorenie...“


V knihe „Nachlänge zur Gralsbotschaft 1“ je o tomto povedané najmenej:

„Parzival ist durch ein Strahlungsband mit Imanuel verbunden, gleichzeitig auch durch ein Strahlungsband mit Elisabeth, der Königin der Weiblichkeit im Göttlichen als Mutter, und bildet so durch die Strahlungsverbindung die dauernde Verankerung.

Die Nachschöpfung ... “

či slovenský preklad „Doznievania k Posolstvu Grálu 1“:

„Parsifal je spojený zväzkom žiarenia s Imanuelom a zväzkom žiarenia súčasne aj s Elizabeth, kráľovnou ženskosti v Božskom ako matkou, a týmto spojením žiarenia vytvára tak trvalé zakotvenie.

Neskoršie stvorenie ...“

Tu chýba z predchádzajúcich dvoch úryvkov aj text „naviac“, aj text „navyše“.


Táto skutočnosť opäť len dokazuje, že Abdrushin dal čitateľom v našej zemi to, čo je od neho pre nás určené. Nič náhodného sa nedeje.

V nemeckom pôvodnom texte, ako aj v prerobenom Posolstve sa spomína kráľovná ženskosti v Božskom. V českom preklade „Poselství doznívá“ je to inak.

Vynára sa otázka:

Čo sa nám, teda čitateľom v Čechách, na Morave, v Sliezku, na Slovensku a v časti Zakarpatskej Ukrajiny, chce týmto povedať? Prečo jedine my dostávame informáciu o Prastvorenej kráľovnej ženskosti v čisto duchovnom, informáciu, ktorú nemajú dnes ani samotní Nemci?

Na začiatok stránky