Pyramídy a Posolstvo Grálu


Abd-ru-shin pôsobil na Zemi už dvakrát a vždy sa po jeho odchode postavila pyramída. Je to veľavravný symbol.

A/ Posolstvo Grálu 3-dielne, čiže prepracované, má 168 prednášok. Pôvodné Posolstvo Grálu, nezmenené, má 91 prednášok. Tu samozrejme nerátam Doznievania a Nezaradené prednášky.

Keby sme sa pokúsili na ploche rozmiestniť čísla všetkých prednášok tak, aby na papieri vytvorili pyramídu, a to od základov až po vrchol, dostaneme:

Pri počte 168 číslic (počet prednášok 3-dielneho Posolstva Grálu) a základni s číslami 1 až 18 by chýbali dva vrchné stupne. Táto plošná pyramída by bola bez vrcholu. Symbolicky, číselne aj slovne – bez vrcholu .....Pri počte 91 číslic (počet prednášok pôvodného Posolstva Grálu) a základni s číslami 1 - 13 dostaneme kompletnú plošnú pyramídu aj s vrcholom, ktorej nechýba a ani nezvyšuje žiadne číslo. Presne tak, ako je to aj s dokonalosťou Božou.

Takže inými slovami povedané, v usporiadaní pôvodného Posolstva Grálu dostávame všetko, čo potrebujeme. Nič nechýba a nič nie je navyše.B/ Horeuvedené poznatky od jedného pána mi pri driemaní v podvečer na Troch kráľov 6.1.2006 priniesli nasledovné pokračovanie:

Slovo bolo už napísané, zostáva len na ľuďoch, ako budú Slovo využívať v každodennom živote, t.j. ako ľudia pretransformujú prednášky v Slove (číslice na ploche papiera) do svojho trojrozmerného života človeka.

Keby sme teda každé číslo prednášky PG nahradili symbolicky jednou malou pyramídou, dostali by sme 168 alebo 91 malých trojrozmerných pyramíd ako jednotlivé stavebné kamene. Stavba tejto pyramídy by nás mala doviesť na vrchol nášho snaženia v tomto neskoršom stvorení.

Pri stavbe trojrozmernej pyramídy so štvorcovou základňou by sme pri počte 168 stavebných dielcov dostali opäť nekompletnú pyramídu, chýbal by vrchol (viac vrchných stupňov).

Inak povedané, takto zoradené stavebné dielce nevedú na vrchol!

Ale pri použití 91 stavebných dielcov postavíme pyramídu so základňou 6 x 6 tak, že ani jeden dielec nezostane navyše a ani jeden nebude chýbať (36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1 = 91 !!!). Aj v našom trojrozmernom časopriestore – dokonale bez medzier.


V roku 1949 bolo zverejnené, že pyramída na Vomperbergu (Abdrushinov náhrobok) bola navrhnutá tak, že jej základňa mala mať rozmery 6x6 metrov a jej výška takisto 6 metrov.

Určite nie náhodná zhoda, ak si uvedomíme, že pyramídu, ktorá vznikne z 91 dielcov – malých pyramíd (91 = počet prednášok v pôvodnom Posolstve Grálu), tvorí základňa zo 6x6 malých pyramíd a počet stupňov tejto pyramídy je takisto 6.


Všetky znázornené pyramídy symbolicky dokazujú, že vybraté stavebné kamene (prednášky) zoradené v pôvodnom Posolstve Grálu vedú postupne človeka dokonale na celej ceste odspodu až na vrchol – DOMOV.

Na začiatok stránky