Gralsbotschaft (Posolstvo Grálu) z r.1931 a 1940, pôvodné,
Veľké vydanie (v nemčine)


Po roku 1926 písal Abdrushin ďalšie prednášky, ktorými doplnil malé fialové Posolstvo a v roku 1931 vydal v nemčine knihu „Vo Svetle Pravdy Posolstvo Grálu“, veľké vydanie. Obsahovalo už 91 prednášok, po ktorých učinil dôležité prehlásenie o sebe, v dodatku uviedol ešte výklad Desatora Božích Prikázaní a na koniec pridal prednášku „Život“.

Toto veľké vydanie Posolstva Grálu Abdrushin aj neskôr označoval ako jediný a nemenný základ, o ktorý sa mali opierať jeho čitatelia.

Na začiatok stránky