Základný prehľad rôznych vydaní prednášok od Abdrushina:


Posolstvo Grálu, ako sa dnes predáva v kníhkupectvách, prešlo určitými zmenami. Na niektoré sa v tomto písomnom materiáli poukazuje, ale v žiadnom prípade sa tu nebudú preberať dohady, ako a kedy to kto prerobil. To nie je zmyslom týchto informácií.

Autor knihy „Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu“ upozorňuje čitateľov, aby pri čítaní nepreskakovali jednotlivé prednášky, ale aby prísne dodržiavali ich poradie, lebo len tak postupne dospejú k poznaniu zmyslu života, k poznaniu úlohy, ktorú si každý predsavzal splniť, k poznaniu skladby stvorenia a nášho miesta v ňom, k poznaniu Boha.

Nasledujúci prehľad rôznych vydaní prednášok Abdrushina by mal poslúžiť na lepšiu orientáciu toho, čo sa dnes najpravdepodobnejšie môže hľadajúcemu dostať do ruky. A potom je veľmi dôležité poznať súvislosti, ktoré vyplývajú zo zmien, ktorým sa nevyhlo ani Posolstvo Grálu.

Základný prehľad rôznych vydaní prednášok od Abdrushina:

 • I/ Gralsbotschaft (Nové Posolstvo Grálu) z r.1926, tzv. ľudové fialové vydanie (v nemčine);
 • II/ Gralsbotschaft (Posolstvo Grálu) z r.1931 a 1940, pôvodné, Veľké vydanie (v nemčine);
 • III/ Poselství Grálu z r.1932 a 1940, pôvodné, Veľké vydanie (v češtine, vydavateľstvo Hlas Zlín);
 • IV/ Nachklänge zur Gralsbotschaft 1, 2 1932 – 1937 (Doznievania k Posolstvu Grálu 1, 2);
 • V/ Poselství doznívá 1932-1937 (v češtine, vydavateľstvo Hlas Zlín);
 • VI/ Sborník nezařazených přednášek (v češtine, vydavateľstvo Hlas Zlín) a Výňatky a dodatky;
 • VII/ Povojnové prerobené vydania Posolstva Grálu
  • 3-dielne Posolstvo Grálu;
  • Napomenutia;
  • Odpovede na otázky od Abdrushina (prerobené);
  • 4-dielne Posolstvo Grálu (Napomenutia ako prvé);
  • 3-dielne Posolstvo Grálu – nový preklad do češtiny (2011);
 • VIII/ Súčasné slovenské preklady pôvodných nemeckých vydaní
  • Posolstvo Grálu (2004);
  • Doznievania k Posolstvu Grálu 1, 2 (2004);
  • Posledné prednášky a odpovede na otázky od Abdruschina (2004) pôvodné, nezmenené
 • IX/ Nemecké pôvodné periodiká schválené Abdrushinom
  • Gralsblätter (Listy Grálu) 1923-1927 a 1930
  • Der Ruf (Volanie) 1927-1929
  • Die Stimme (Hlas) 1937
 • X/ České periodikápôvodné a súčasné
  • Hlas – pôvodné vydania z r. 1937 schválené Abdrushinom
  • Hlas – súčasné vydania po r. 1992

Na začiatok stránky