Knihy ľudí z blízkeho okolia Abdrushina
(vydané počas jeho života na Zemi)


Počas života Abdrushina na Zemi bolo v jeho okolí napísaných viacero kníh, ktorých autorom však nebol. Písali to ľudia z jeho blízkosti.

Na niektoré z nich on sám poukazoval vo svojom Posolstve, napr. na opisy životov pripravovateľov cesty zo zaviatych dôb, kým o iných nie je v jeho prednáškach žiadna zmienka (Volanie z Prastvorenia a Zjavenie Jána z r. 1935).

Čo sa týka príbehov zo zaviatych dôb, žiaľ, ani tieto sa nevyhli zmenám v texte. Je to o to žalostnejšie, že to malo pomáhať širokej verejnosti pri lepšom pochopení Pravdy z dávnych dôb, o blízkej spolupráci ľudí s bytosťami prírody, presne tak, ako sa udalosti naozajstne odohrali. Takto sa mnohé skreslilo a pomenilo.

Dielo „Volanie z Prastvorenia a Zjavenie Jána“ (z r. 1935) nie je voľne v kníhkupectvách dostupné, napriek tomu sa tu o tom zmieňujem, nakoľko sú tam takisto informácie, ktoré nám majú aj dnes čo povedať. A nemusia o tom byť informovaní len tí „vyvolení“.

Samozrejme, tak ako aj v iných duchovných textoch, chcem upozorniť, že pochopenie týchto nezverejňovaných dokumentov nie je možné bez predchádzajúceho prijatia Posolstva Grálu; myslím tým pôvodné, nezmenené Posolstvo od Abdrushina z r. 1931. Človeku, ktorý sa tým nemieni vážne zaoberať, nepovedia tieto texty nič.


Na začiatok stránky