Posolstvo Grálu (2004)


Do roku 2004 existoval slovenský preklad jedine 3-dielneho Posolstva Grálu a Odpovedí na otázky, kde chýbalo mnoho povedaného z pôvodných Abdrushinových textov.

V roku 2004 uzreli na Slovensku svetlo sveta knihy Posolstvo Grálu, Doznievania k Posolstvu Grálu (1, 2) a kniha Posledných prednášok a odpovedí na otázky od Abdruschina. Tieto slovenské preklady vychádzali z nemeckého originálu, tak ako ho vydáva aj dnes švajčiarske vydavateľstvo Edition Bernhardt.


Posolstvo Grálu (2004)


Čo sa týka Posolstva Grálu, tak uvedený slovenský preklad z r. 2004 vychádza z nemeckého originálu z roku 1931, čiže z toho istého zdroja, ako je to v prípade českého prekladu Poselství Grálu (vydavateľstvo Hlas) z r. 1932.

Na začiatok stránky