Posolstvo Grálu (3-dielne)


Po 2. svetovej vojne sa začalo vydávať iné Posolstvo Grálu, než sa vydávalo za života Abdrushina na Zemi a v tejto zmenenej podobe sa vydáva až dodnes.

Boli tam zaradené nielen prednášky z pôvodného Posolstva Grálu, ale aj z Doznievaní, ako aj viaceré nezaradené prednášky. Prednášky sú v porovnaní s pôvodným Posolstvom úplne v inom poradí, nie sú zoradené tak, ako chronologicky vznikali.

Toto prerobené 3-dielne Posolstvo Grálu dostalo názov „Posolstvo Grálu z poslednej ruky“, takže pôvodné Posolstvo, Doznievania, ako aj nezaradené prednášky sa už neodporučilo a neodporúča sa ani dnes určitými skupinami vôbec čítať.

ObsahNa začiatok stránky