Dôležité informácie a súvislosti so zmenami v Posolstve od Abdrushina


Tri základné prazákony stvorenia,
ktoré vzišli z Božskej dokonalosti
a tvoria základné kamene Božej vôle:

* ZÁKON TIAŽE *
* ZÁKON ROVNORODOSTI *
* ZÁKON ZVRATNÉHO PÔSOBENIA *

Úvod

Nasledujúce informácie som sa rozhodol zverejniť touto formou na základe večného zákona rovnováhy: Len v dávaní môže nastať správne prijímanie.

Vývoj ide dopredu, a preto v žiadnom prípade nechcem tvrdiť, že to, čo tu uvádzam, je už konečné a nemôže sa to doplniť. Naopak, vyzýva to k čulosti aj iných, aby vlastným pohybom prežili to, čo by si prežiť mali a doplnili si to, čo potrebovať ešte budú. Len sa pri našom putovaní nesmieme vzdialiť od záchranného lana, ktoré nás neomylne vedie DOMOV. A to záchranné lano je SLOVO PRAVDY zo Svetla.

Chcel by som všetkých čitateľov pri tomto veľmi vážne upozorniť, že uvedené informácie majú zmysel len pre toho, kto sa tým mieni naozaj do hĺbky zapodievať a predovšetkým ten, kto sa rozhodol upraviť si život podľa Posolstva Grálu od Abdrushina.

Nemá to zmysel pre toho, kto si v povrchnosti a nedôslednosti niečo z toho vyberie a nebude brať do úvahy všetky základné a komplexné súvislosti okolo tohto diela. Takisto nie je účelom, aby tieto fakty zneistili tých, ktorí ešte len začínajú s Posolstvom.

Nech si každý uvedomí vážnosť toho, keď sa čosi utajuje s odôvodnením niektorých dnešných „vodcov“, že by sa prípadní noví čitatelia mohli začať znepokojovať a mali by tak zbytočné pochybnosti o pravosti Posolstva, a preto by snáď bolo lepšie, keby pre začiatok ani nevedeli, že existujú rôzne verzie Posolstva . . . a tak sa len upokojuje a ututláva . . .

Avšak keď sa k tomu, že existuje pôvodné neprerobené a zároveň aj súčasné prerobené Posolstvo, dostanú tí istí začínajúci čitatelia prostredníctvom iných, hlavne útržkovitých, nesúvisiacich správ a navzájom si odporujúcich tvrdení, a z tohto zmätku potom následne vzklíčia v nich rôzne nezodpovedané otázky, nejasnosti až oprávnené pochybnosti a rozpory, to už nikomu nevadí? To už necháme na nich, ako sa s tým ďalej vysporiadajú? A čo naše svedomie? Čo sme pre lepšiu informovanosť urobili my, keď bol ešte čas, kedy sme o tom blížiacom sa hroziacom chaose vopred vedeli?

Princíp zostáva rovnaký, je to podobné, ako keď cirkev nezverejnila 3.Fatimské proroctvo v roku 1960, len aby sa „veriaci“ neznepokojovali, a mnohí z nich to pekne aj „zbaštili“, ako sa hovorí. Realita však ukázala, že sa ani v tomto prípade Pravda neututlala...

Tento súhrnný materiál sa snaží o čo najväčšiu objektivitu, podstatný dôraz sa tu kladie na to, čo nám autor Posolstva Grálu zanechal, nie na to, čo po jeho odchode zo Zeme prehlasovali jeho pokračovatelia.


Keby dnes niekto prehlásil, že Syn Boží, Ježiš, môže zato, že je toľko kresťanských cirkví a siekt a že sa často nemajú navzájom v láske, o akej ON hovoril, tak by mnohí z týchto tzv. veriacich takéhoto odvážlivca doslova ukameňovali, keď nie kameňmi, tak slovami určite.

Ale práve niektorí takíto „kresťania“ neváhajú dnes zverejniť alebo bez overenia prijať to, že Abdrushin a jeho dielo je pôvodcom toho, že po jeho odchode zo Zeme povstalo akési hnutie, potom ďalšie spolky, združenia a skupiny, ktoré sa snažia o priazeň hľadajúcich.

Akoby Vyslanci Boží mohli zato, že neostražití ľudia sa nechali a nechávajú ovplyvniť samozvanými falošnými a mocichtivými vodcami a bližšie sú im vysvetlivky – slovo ľudské, než je samotné Slovo Božie!


Keby dnešní veriaci kresťanských cirkví boli menej zaslepení a viac by sa snažili, určite by sa dozvedeli, že v r. 553 na 5. koncile v Konstantinopolise bola reinkarnácia daná do kliatby („preexistencia duší – existencia duší pred zrodením a ich fantastické obnovovanie“) a od toho času sa stala v cirkevnej vierouke nevyhovujúcou.

Koľkí z nich by potom dnes verili tvrdeniu ich duchovných predstavených, že žijeme na Zemi len jedenkrát?

O koľko neveriacich by bolo dnes menej, keby sa nesklamali v živote, a to len preto, že im nebola ich duchovnými vodcami pravdivo vysvetlená Božia spravodlivosť, ale vyžadovala sa len slepá viera?

Koľkí z nich by dnes v pokore verili v Boha a Jeho dokonalú lásku a spravodlivosť, keby vedeli, že príčiny mnohých utrpení dobrých ľudí nemusia mať svoj pôvod len v tomto ich poslednom živote, ale že si to človek mohol priniesť aj z niektorého z minulých životov?


Keby sa do nedávnej doby nerobili pobožnosti len v latinčine, ktorej v kostoloch nikto z jednoduchého ľudu nerozumel, čím boli poslucháči jednoducho odkázaní len na vysvetlivky kňazov v ich rodnej reči, koľkí z veriacich by si zvykli aj po odchode z chrámu Božieho samostatne hľadať v Biblii a viedli by k tomu aj svojich potomkov - až dodnes?

Potom by si ale nemohli takú dlhú dobu mnohí (nie všetci!) duchovní pastieri robiť so svojimi poslušnými ovečkami, čo sa im zachce. Pochopiteľne, oslabilo by to ich vplyv a pozemskú moc nad nimi, čo falošní kristovia nechcú za žiadnu cenu dopustiť.


Keby čitatelia Posolstva Grálu vedeli a boli by patrične informovaní o tom, že došlo v Posolstve k takým veľkým zmenám, nebolo by toľko podozrení, ako je to aj v cirkvách, kde takisto množstvo spisov je utajených v trezoroch, hoci práve ich zverejnenie by prispelo k ujasneniu mnohých nezrovnalostí a nejasností.

Na rozdiel od veriacich v dnešných cirkvách majú však čitatelia Posolstva od Abdrushina jednu obrovskú výhodu: pôvodné texty, o ktorých sa dlho mlčalo, nie sú uložené iba v trezoroch, ale sú voľne dostupné hocikomu! Stačí len vynaložiť námahu a zájsť do príslušných verejných knižníc, kde sa nachádzajú všetky staré, pôvodné prednášky a texty od Abdrushina, nehovoriac už o tom, že aj vo Švajčiarsku je jeden vydavateľ, ktorý tieto prednášky vydáva v nemeckom origináli.


Keby sa čitatelia Abdrushinovho diela trošku viac snažili, namáhali a hýbali, boli by k pôvodným, vynechaným textom došli aj sami a nemuselo prísť k toľkým zbytočným nedorozumeniam z toho vyplývajúcich.

V tejto súvislosti doporučujem každému hľadajúcemu, aby si vždy overil, čo sa k nemu od iných ľudí dostáva, aby všetko prichádzajúce postavil do Svetla Pravdy. Tak sa môže vyhnúť zbytočným okľukám a slepým uličkám na svojej púti stvorením.

Od pádu ľudstva do hriechu to bolo vždy tak, že služobníci temnôt aktívne využívali duchovnú lenivosť ľudí a zatajovalo sa vtedy, keď sa mala Pravda odsunúť kamsi nabok, aby sa nebodaj neodkryla ľudská špina, hnaná túžbou po pozemskej moci.


Nedostatok informovanosti spôsobil už mnohokrát v histórii ľudstva nedozierne škody. To je tiež dôvodom nato, aby som tu povedal to, čo povedať mám. Neprišiel som k tomu len preto, aby som sa nato díval doma. Ak som dostal, musím aj dávať. Cítim, že je potrebné oboznámiť ľudí s niektorými dôležitými informáciami, ktoré nikde zatiaľ v takejto podobe a súvislostiach spolu nenájdu.

Venoval som tomu vyše 12 rokov hľadania a skúmania. Bolo s tým spojené veľké úsilie, cestovanie, vypisovanie, ale vyplatilo sa to, neľutujem, teraz mám v tom úplne jasno. Navyše som stretol mnoho skvelých ľudí zo Slovenska, Čiech, Moravy, z Rakúska, aj z Nemecka a vždy som sa tešil na spoločné chvíle, ktoré nás navzájom duchovne posúvali ďalej.

Snažil som sa k týmto informáciám pripojiť čo najmenej svojich subjektívnych pohľadov, v žiadnom prípade nie je tu moja snaha niekoho presviedčať, tu je niečo len oznamované.

Určite to nemá vyvolávať zmätok a nedôveru v autora Posolstva Grálu, naopak, má vniesť konečne jasno tam, kde sa nám čosi dôležité ukrýva, resp. zahmlieva.

Na viacerých miestach sa vynárajú rôzne otázky, na ktoré by si mal každý hľadajúci slobodne nájsť odpovede, presne podľa toho, koho slovo (alebo SLOVO) je mu najbližšie.


Želám Vám všetkým, aby ste vždy disponovali dostatkom síl na svojej ceste DOMOV, hlavne aby ste sa na každom rázcestí vedeli správne rozhodnúť.

Jozef Potúček, 2012

<< späť na stránku www.duchovnapremena.sk

Na začiatok stránky